f LITO STIL

Cvećarska 13/14, BEOGRAD
Tel: +381i11i2363 291, +381i63i8253 107
www.litostil.co.rs
E-mail: litostil@hotmail.com

 
P O Č E T A K :      
 
Preduzeće “LITO STIL”doo, BEOGRAD se bavi uvozom, distribucijom i obradom arhitektonsko građevinskog kamena, mermera i granita sa područja Istre, Italije, Španije, Afrike i Južne Amerike.

Sarađujemo sa firmom “KAMEN”d.d. iz Pazina, čija je tradicija u obradi kamena duga više od 50 godina.

Naši proizvodi su izrađeni po standardu ISO 9001/2000 i evropskim normama CEN 246, koji garantuju kvalitet proizvoda i usluga. Obavezna je epoksidna zaštita svakog izrađenog kamenog elementa.


Kapaciteti:

Dnevna proizvodnja: 1000 m2 poliranih ploča
Mesečna ugradnja: 2000 m2 ventilacionih fasada
(uključena izrada ploča, ugradnja podkonstrukcije - Lutz i Fisher ankeri i ugradnja ploča)
 
 
 
 
   
Email
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
 
 
Adresa: Cvećarska 13/14, BEOGRAD, Tel: +381 11 2363 291 +381 63 8253 107