Cvećarska 13/14, BEOGRAD
Tel: +381 11 2363 291, +381i63i8253 107
www.litostil.co.rs
E-mail: litostil@hotmail.com

 
VALTURA FIORITO      
 
           
Valtura Fiorito
       
         
         
         
         
         
         
         
NAMENA        
* za oblaganje unutrašnjih i spoljnih vertikalnih površina
* za oblaganje unutrašnjih i spoljnih horizontalnih površina sa slabim pešačkim saobraćajem
         
         
KARAKTERISTIKE        
Prostorna masa:
2.695
t/m3    
Poroznost:
%    
Upijanje vode:
5.78
%    
Čvrstoća na pritisak:
55.00
MN/m2    
Čvrstoća na savijanje:
8.1
MN/m2    
Otpornost na habanje:
39.9
cm3/50cm2 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
         
 
 
 
 
   
Email
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
Adresa: Cvećarska 13/14, BEOGRAD, Tel:+381 11 2363 291, Mob: +381 63 8253 107