Obalskih radnika 7a/31, BEOGRAD
Tel: +381 11 2514 711, +381i63i8253 107
www.litostil.co.rs
E-mail: litostil@hotmail.com

 
PLANO      
 
           
Plano
       
         
         
         
         
         
         
         
NAMENA        
* za oblaganje unutrašnjih i spoljnih vertikalnih površina
* za oblaganje unutrašnjih i spoljnih horizontalnih površina saslabim pešačkim saobraćajem
         
         
KARAKTERISTIKE        
Prostorna masa:
2.718
t/m3    
Poroznost:
5
%    
Upijanje vode:
1.34
%    
Čvrstoća na pritisak:
78.1
MN/m2    
Čvrstoća na savijanje:
14.2
MN/m2    
Otpornost na habanje:
30.7
cm3/50cm2 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
         
 
 
 
 
   
Email
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
Adresa: Obalskih radnika 7a/31, BEOGRAD, Tel: +381 63 8253 107