Obalskih radnika 7a/31, BEOGRAD
Tel: +381 11 2514 711, +381i63i8253 107 www.litostil.co.rs
E-mail: litostil@hotmail.com

 
P R O I Z V O D I :    
 
 
MASIVNI KAMENI ELEMENTI
 
Preciznost izrade i kvalitetna završna obrada odlikuje elemente izrađene od masiva kamena
                   
 


POSTOLJE - selina

Umivaonik UMIVAONIK - kanfanar

Umivaonik unutra
UMIVAONIK - kirmenjak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
                   
 
 
 
 
   
Email
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
 
 
Adresa: Obalskih radnika 7a/31, BEOGRAD, Tel: +381 63 8253 107