Obalskih radnika 7a/31, BEOGRAD
Tel: +381 11 2514 711, +381i63i8253 107
www.litostil.co.rs
E-mail: litostil@hotmail.com

 
P R O I Z V O D I :    
 
 
STEPENIŠTA                
                   
Izrađujemo stepeništa iz masiva prema nacrtu ili klasična (gazište i čelo) sa ravnim ili zaobljenim ivicama
                   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Masivne stepenice
Klasične stepenice
   
                   
OBRADA: polirano, antiko, brušeno, štokovano, brazdano
                   
   

 

   
   

 

   
   
 
 
 
 
   
Email
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 
 
Adresa: Obalskih radnika 7a/31, BEOGRAD, Tel: +381 63 8253 107